כינוס נכסים ושלדים עסקיים:

קבוצת משקיעים מעוניינת ליצוק לתוך שלד בורסאי 

עם קופת מזומנים תוכן של יזום פרויקטים ברוסיה


הפרוייקטים מאושרים ונתמכים על ידי כל הגורמים השלטוניים. 

הפרויקטים קיבלו את המימון הנדרש לביצועם.

קיימות התקשרויות ראשוניות עם חברות ביצוע בינלאומיות לגבי שירותי הנדסה ובניה.


שלד בורסאי למכירה


מעוניינים למכור שלד בורסאי.